Branko Matejić - Banči 1941.

Branko Matejić  - Banči 1941. godine snimljen ispred podruma sadašnje pivnice u Njemčićevoj 4.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.