Mijo i Ljuboslava Balaš sa djecom 1877.

Mijo i Ljuboslava Balaš 1877. sa djecom na 10. godišnjicu vjenčanja

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.