Elektroni 1965. u Neboderu

S lijeva na desno: melodika - Marijan Banić, Ivica Banić-Bana, gitara - Jura Grossinger, pjeva - Silvo Vedrina, gitara - Miro Stern

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.