Aleksandra Mažuranić, unuka bana Mažuranića

Aleksandra Mažuranić, rođena u Karlovcu (1878-1971), unuka bana Mažuranića

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.