VAGA

VAGA 1972 - Missice: Mirjana Risek, Nevenka Kirin i Elvira Šeketa

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.