VAGA - izbor za Miss Vage

VAGA - izbor za Miss, na slici voditelji Edita Gojak i Mišo Milovanović i Miss Vage

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.