Frizerski salon Gerber (Kopf)

Izrada frizura početkom šezdesetih - "vikleri" u kosi pripremljenoj za sušenje kose pod el. haubom - u zrcalu se vidi specijalna "hauba" za izradu trajne ondulacije (vidi također sliku br. 14)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.