Frizerski salon Gerber (Kopf)

Nevenka Gerber nastavlja tradiciju frizerskoga obrta (snimak oko 1965.g.)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.