Frizerski salon Gerber (Kopf)

Utemeljitelj i vlasnik salona g. Dragutin Kopf podučava frizerske pomoćnice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.