Frizerski salon Gerber (Kopf)

Novoizgrađeni salon "Kopf" - izgrađen uz Franjevački samostan dozvolom tadašnjeg gvardijana i župnika o. Đuke Bencetića (današnja lokacija Kralja Tomislava 3)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.