Frizerski salon Gerber (Kopf)

Prvobitna lokacija frizerskoga salona "Kopf" 1924. godine u Radićevoj ulici 15.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.