Frizerski salon Gerber (Kopf)

I poznate karlovačke frizerke gđa Katica Rade (stoji) i gđa Ljubica Foschio (sjedi desno) izučile su frizerski zanat u salonu Kopf-Gerber i stekle potrebnu praksu za samostalno vođenje frizerskoga obrta

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.