U tvorničkom krugu Mustada 1938.

Na slici s lijeva na desno: Greta Hejer, Karin Hejer i Dora Bäuerle. (Podatak: Ivana Ciganović r. Drganc, XII.2014.)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.