VAGA 1987. - Marina Rončević

VAGA 1987. - Marina Rončević, kantautorica, pobjednica zabavne glazbe

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.