Fašnik na Korzu

Za što bolji uspjeh pokladnog korza brinuo se „Upravljajući odbor“, koji je obavljao sve pripreme i organizacijske poslove, sastajući se nekoliko puta na godinu. Sastanci uoči poklada bili su češći i konspirativni. Odbor bi organizirao nekoliko kostimiranih zabava kojima bi djelomice pokrivao ne male troškove pokladnog korza. Početkom 20. st. bilo je bojazni da bi ta „privilegirana“ razonoda Karlovčana mogla prestati zbog nedostatka novca, ali se uvijek našlo novih mecena i novca da se tradicija nastavi i ne padne u zaborav.
„Svjetlo“ od 24. veljače 1884., poziv na krabuljadu: „Poslije podne u 2 sata krenuti će po starom karlovačkom običaju krabuljni povoz, kojemu neka se šaljčine i prijatelji šale, osobito naše KRASOTICE u što većem broju učestvovati izvole. Osobito pako umoljavaju se vlastnici kočija i konja, da se u naše kolo uhvate, a koji toga nebi uztjeli, da svoja kola inim veseljakom ili podpisanom odboru dobrovoljno odstupe. Umoljavamo najuljudnije na red povoza i odborničke odredbe paziti. U protivnom slučaju nastojati će odbor da svaku hotimičnu smutnju uz pripomoć gradskog redarstva odstrani. Red povoza ostaje isti kao lani. Upravljajući odbor“ (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.