Crkva Svetog Ćirila i Metoda - detalj

Detalj stražnje strane Crkve Svetog Ćirila i Metoda - odrasli ljudi i njihova visina mogu nam dočarati monumentalnost građevine.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.