Palača Frohlich - Zrinski trg

Ma da je ova fotografija snimljena najranije u studenom 1919. kad je palača Fröhlich dobila uporabnu dozvolu, ja sam ju ipak izabrala za slijedeću vijest, jer mislim da se stanje asfalta na trgu nije puno promijenilo. 
„Sloga“ br. 10 od 13.ožujka 1910. piše: 
NOVI SPORT U KARLOVCU. Liepi proljetni dani donieli su nam novi šport, naime, sklizanje djece na koturicama. To koturanje razvija se najviše na pločniku Korza, na Zrinjskom trgu. Iako priznajemo, da je svaki šport zdrav, pa zato i koristan, to ipak mislimo, da bi se to koturanje imalo ondje svakako odstraniti, tim prie, što se dogadja onda, kada je zapriekom, bilo prometa, bilo šetnje obćinstva. Što bi rekli Zagrebčani, da se djeca koturaju po Ilici za vrieme prometa i šetnje? Pa kako su i Zagrebčani za to koturanje opredielili posebno mjesto, tako valja da se i u Karlovcu našoj djeci opredieli neki kraj za ovu zabavu. Nikako ne ide, da se obćinstvo napastuje tim koturanjem, pa očekujemo da će naše poglavarstvo doskočiti tome. Napokon je to koturanje i na veliku štetu onoga asfalta na Zrinjskom trgu, koji je teškom mukom i sa velikim troškom podignut. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.