Sportska redakcija Hrvatskog radija Karlovac 1994.

Stoje slijeva: Mojca Kubelj, Martina Naletilić, Krešimir Perković, Iva Humić, Lana Milčić Dorin, Marijan Bakić i Ivana Lukačić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.