Željeznički most preko Kupe 1989.

Na fotografiji vidimo željeznički most preko rijeke Kupe koji je tu stajao do 1989. kada je demontiran, a postavljen je današnji neatraktivni. Pored njega nalazi se most karlovačke brze ceste izgrađen 1973. – 1974. u svrhu spajanja autoceste Zagreb – Karlovac sa ostatkom grada. Prvi željeznički most u Karlovcu sagradilo je Austro – Ugarsko “Društvo južnih željeznica” između 1869. - 1873. godine. Taj most i banijanski cestovni digli su u zrak Nijemci prilikom povlačenja iz grada 5. – 6. maja 1945. U vrijeme srušenog mosta stigla je parna lokomotiva iz pravca Rijeke koja je sajlama spuštena tik do obale, gdje su improvizirane tračnice na babicama preko Kupe, zatim je podignuta na isti način na kolosijek i tako prešla Kupu. Pothvat je trajao nekoliko dana. Poslije je izgrađen most sa tri željezna luka (na slici) i zamijenjen današnjim. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.