Peta rijeka 1977.

Peta rijeka 1977.: Vladimir Kolarić (gitara), Petar Bojmić (bubnjevi), Josip Čurilović (vokal), Jadranka Lulik (vokal), Zoran Ljubišić (gitara), Ante Šutej

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.