Kvartet Duga

4. siječnja 1961. Kvartet DUGA, kompozicija Arrivederci: Jadranko Kolaković, Vitomir Majoli, Boris Gruden i Božidar Pađan

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.