OŠ Dragojla Jarnević - 1975.

Pioniri OŠ Dragojle Jarnević 27. 12. 1975. godine: Tatjana Vukmirović, Boro Cicvara, Sanja Facan, Ines Stamenković, Dinka Jurković, Ivančica Pavlačić, Igor Presečan, Nevenka Orešković, Jadranko Mrinić, Radmila Sušić, Tatjana Farkaš, Branica Gambiroža i Nevenka Vučković

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.