OŠ Dragojla Jarnević - primanje u pionire 1972.

OŠ Dragojla Jarnević - primanje u pionire 1972., učiteljica: Slavica Crnković a na slici su još Davor Petračić, Dario Smojver, Teodora Volk, Dinka Jurković, Sanda Barković, Igor Presečan i Nevenka Vučković

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.