NK Karlovac 1968.

NK Karlovac 1968. - Miško, Gec, Beli Protulipac, Mikša, Kralovec, ?, Macut, Vrba, Fičurin, Denis Trgovčić "Faketti", Pepi Granić, Vlainić, ?

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.