Zbor OŠ Dragojle Jarnević 25. 11. 1976.

Zbor OŠ Dragojle Jarnević u Sportskoj dvorani 25. 11. 1976.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.