Jazz band Zora 1949.

Novković - trombon, Milan Popović - tenor saksafon, Mirko Krmac - truba, Čedo Gabrovec - tenor saksafon, Fabijan Orešković - truba, Franjo Gabrovec - alt saksafon, Mišo Borovac - bubnjevi, Janko Pavlić  - kontrabas, Đuka Merle - violina, Ivan Derda - klavir

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.