Rođendan grada Karlovca 13. srpnja 1991.

Rođendan grada Karlovca 13. srpnja 1991. - počasni gost Karlo Habsburško -Lotarinški

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.