Sprovod Ivana Legata - Dubovac (detalj)

Sprovod Ivana Legata - vatrogasnog zapovjednika 7.travnja 1932. Čete vatrogasaca iz Karlovca i Bele Krajine u sprovodu.(Ivan Legat bio je otac Dragice Legat udane Šiftar, majke Dubravka Šiftara)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.