Klizanje

Zapisnik redovne skupštine gradskog zastupstva sl. i kr. grada Karlovca održane 14. prosinca 1914. pod predsjedanjem gradonačelnika Gustava Modrušana: Čl. 14 broj 15878: "Gradsko poglavarstvo izvješćuje da je na molbu sklizalačkih krugova dozvolilo da se za sklizalište upotrebi prostor izmedju šetališta, "Zorin - doma" i kapele sv. Ćirila i Metoda, a potrebna voda iz obližnjeg hidranta dovede. (Još tada Ulica kralja Tomislava nije premostila šanac i nije se protezala do Domobranske. Na sjednici pravno - političko - gospodarskog odbora 23. i 24. ožujka 1914., Nikola Hrupec, pekar i posjednik u Karlovcu nudio je gradskoj općini svoju kuću na prodaju, koja se nalazila u Pekarskoj ulici 28 u svrhu otvorenja ulice prema Domobranskoj, ali ponuda nije prihvaćena.) 

Što se tiče klizališta na tom mjestu, izaslanik gradskog gradjevnog odsjeka je izjavio, "da to susjednimi zgradami nimalo smetati neće. - Predsjednik (G. Modrušan) izvješćuje da se na upitnom mjestu pokus za sklizalište napravio , ali zbog propusnosti tla nije uspio, da su interesirani sklizački krugovi odustali od svoje molbe, prema čemu će se sklizalište urediti na dosadanjem mjestu blizu koranskog parka." (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.