Atletski klub Karlovac 1968. - zimski trening

Atletski klub Karlovac 1968. - zimski trening: Malojka Vidaković, Sanja Jerman, Ivančica Koder, Vesna Bašović

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.