Gimnazijska zbornica 1978.

Gimnazijska zbornica 1978. godine (rujan)

Stoje: Rudolf Štapek, Jelena Petričić, Mladen Božić, Marijan Sušić, Antun Hakenberg, Stjepan Ivšić, Franjo Galeković

Sjede: Ignacije Herndić, Ivana Lisac, Božena Stanišić, Nevenka Jelinić, Katarina Šneler, Ljubica Šantić i Dubravka Cvitković

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.