Narodna škola Ivo Lola Ribar 1956.

Narodna škola Ivo Lola Ribar 1956. godine - učiteljica (grofica) Kukuljević Karmen 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.