Dobar "dernek" u Draganiću

Gore: Birač, Alenka, Jela, Toc, Lana, Đerek, Ana, Sanja, Stepi, Korais, onda donji dom: Pereta, Balon, Dac, neznani junak (Tepša), Igor, Vesna, Raf, Danči, neznana junakinja, Topa.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.