Čistoća

Snimio: Stjepan Subotičanec

U Zapisniku sa XXI. redovnog zasjedanja Plenuma Narodnog odbora grada Karlovca 28. siječnja 1950. zabilježeno je da je čišćenje gradskih ulica nedostatno, „a velika krivnja leži u tome što nema dovoljno ljudi jer se nitko neda u takav posao“. Cisterna za polijevanje ulica je izgrađena, postoji potreban agregat, ali se čeka elektromotor za korištenje riječne vode, jer se štedi pitka voda. 
Na svom XXIII. redovnom zasjedanju 31.V 1950. Narodni odbor grada Karlovca pod točkom 3 dnevnog reda na temelju čl. 34 i 58 Općeg zakona o narodnim odborima donio je rješenje o osnivanju gradske ustanove „Čistoća“, koje će biti pod neposrednim rukovodstvom Povjerenstva za komunalne poslove Narodnog Odbora grada Karlovca i koje će imati zadatak održavanja javne čistoće grada. Od gradskog poduzeća „Vodovod“ izdvajaju se poslovi koje vrši Odjel Čistoća tog poduzeća, i prenose se zajedno sa svim inventarom koji se odnosi na ovo poslovanje na novo osnovanu ustanovu. Ustanova „Čistoća“ financirat će se iz sredstava budžeta Narodnog Odbora grada. Ovlašten je Povjerenik za komunalne poslove da donese Poslovnik o organizaciji i poslovanju ustanove. Rješenje stupa na snagu odmah. (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.