Foginovo kupalište 1952.

Foginovo kupalište 1952. godine nosi naziv - Sportsko kupalište Plivačkog kluba Ivo Lola Ribar

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.