Zelena terasa početkom 1980.-tih

Zelena terasa početkom 1980.-tih, Iva Peršin, Božidar Jurelinac Keks, Rozika Slavnik i kuharica Milka...

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.