Ban Šubašić na otvorenju Državne ženske realne gimnazije 19. 11. 1939.

Ban Ivan Šubašić na otvorenju Državne ženske realne gimnazije 19. 11. 1939. godine - ulazak u zbornicu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.