Ivanka Boljkovac i Antun Kraljević 1991.

Ivanka Boljkovac i Antun Kraljević 1991. godine u Ozlju (Stari grad Ozalj)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.