Na Božić 1934. u Radićevoj ulici

Šetnja na Božić 1934. godine Radićevom ulicom

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.