Fašnik 1938. godine - brat i sestre Crnobrat: Ankica, Ico i Josefina

Fašnik 1938. godine - brat i sestre Crnobrat: Ankica, Ico i Josefina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.