Na Korani 19. siječnja 1941.

Hod po rubu u siječnju 1941. godine - fascinantna fotografija puna simbolike

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.