Karlovačka "Hrvatska Omladina" 1941.

Karlovačka "Hrvatska Omladina" na skupštini u Vrbovskom 2. travnja 1941. godine

Prvi s desna - Ivica Kusturin

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.