Radničko naselje na Švarči

Naselje Švarča ranih 1960.-tih : Gojak, Turk, Božek, Šubašić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.