Karavana "Bratstvo i jedinstvo" 1980.

17. Karavana "Bratstvo i jedinstvo" 1980. godine (Kragujevac - Karlovac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.