Prva Karavana bratstvo-jedinstvo Karlovac-Kragujevac u Kragujevcu 1973.

Prva Karavana bratstvo-jedinstvo Karlovac-Kragujevac u Kragujevcu 1973. - na slici su svi Karlovčani osim oficira JNA

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.