Regata na Kvaki 1947.

Regata Veslačkog kluba Korana na Kvaki 1947. godine - na slici: Novak, Vuk, Cvitak, Smuchk...

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.