Radićeva ulica 1. svibnja 1971. godine

U Radićevoj ulica 1. svibnja 1971. godine Sandra Filipčić (Markulin) u šetnji s djedom

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.