Dr. Gajo Petrović

Fotografija iz hotela SPLENDID na Zlatnim stijenama, na Verudeli, Pula, iz kolovoza 1962 godine kada su dr. Gaji Petroviću u posjeti nakon operacije bili mnogi karlovčani i članovi Crvenog križa: prof. Milan Radeka, Adi Gruden, Vlado Bojkić, Slavek Mataković , Stevo Vujaklija, prof. Bogdan Lasić – Bobo,  Blaž Domjan, Mladen Suvajđić-pjevač okteta, Kosovac (pjevač), Milkica Inđić, Josip Pavlić-Pepi i drugi.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.