Atletska staza - stadion na Korani sa kućom i tribinama koje su srušene (minirane) 1964. godine

Atletska staza - stadion na Korani sa kućom i tribinama koje su srušene (minirane) 1964. godine 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.