Manevri "Sloboda 71“

Od 4. do 9. listopada 1971. godine održani su manevri „Sloboda 71“. Na ovom manevru, na kojem se prvi put u praksi provjeravala koncepcija općenarodne obrane, drug Tito je neposredno sudjelovao u rukovođenju vježbom. Obilazio je gotovo sva mjesta na kojima su se odvijala manevarska dejstva, a ove posjete ujedno je koristio i za razmjenu mišljenja s društveno-političkim radnicima i stanovništvom pojedinih općinskih središta i sela karlovačke regije. Za vrijeme petodnevnog boravka drug Tito je posjetio Drežnik Grad, Slunj, Rakovicu, Plitvička jezera, a stalno mjesto boravka bilo mu je na starom gradu Dubovac u Karlovcu. Na završetku manevra drug Tito je prisustvovao vojnoj paradi učesnika u manevru i govorio na velikom mitingu koji je održan na Vunskom polju.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.